Energetski certifikati

U suradnji s ovlaštenim energetskim certifikatorima NAJPOVOLJNIJE vršimo energetski pregled nekretnina i izradu energetskih certifikata BEZ OBVEZE potpisivanje ekskluzivnog ugovora o posredovanju!

Za sve informacije oko ishodovanja energetskog certifikata obratite nam se s povjerenjem na tel.: 051/211-800; mob.: 091/1324-033 ili nas posjetite u našem uredu na adresi: Erazma Barčića 15, 51000 Rijeka

Korisne informacije

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13):

Energetski certifikat je dokument koji:

- utvrđuje energetski razred zgrade
- predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije
- daje informaciju vlasniku, korisniku i potencijalnom kupcu odnosno najmoprimcu o stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost
- daje prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije

Energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost.
Energetski certifikat vrijedi 10 godina

TKO MORA IMATI ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Četiri su situacije u kojima se govori o energetskom certifikatu kao obvezi:

- Prodaja: Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne korisne površine veće od 50m2 koja se prodaje treba imati energetski certifikat. Nedovršena zgrada može se prodavati bez certifikata, a u tom slučaju će novi vlasnik nakon što dovrši zgradu, a prije uporabne dozvole, pribaviti certifikat.
- Oglašavanje: Vlasnik nekretnine je dužan u oglasu za prodaju koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade. Također i ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.
- Najam, iznajmljivanje i davanje u leasing: Svaka zgrada stambene i poslove namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 1.1.2016. iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing treba imati energetski certifikat. Ova obveza odnosi se i na oglašavanje najma, iznajmljivanja i leasinga u medijima.
- Pribavljanje uporabne dozvole: Zgrade koje je izdana građevinska dozvola nakon 1.10.2007. ne mogu dobiti uporabnu dozvolu ako za njih nije izrađen energetski certifikat. To vrijedi jednako i za zgrade koje se trenutno grade i one koje će se graditi.

JE LI JE ZA STAN MANJI OD 50 m2 POTREBAN ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Za energetski certifikat nije bitna površina stana nego ukupna korisna površina zgrade u kojoj se stan nalazi. To onda znači, energetski certifikat je potrebno imati prilikom prodaje i oglašavanja prodaje zgrade veće od 50 m2, pa tako i stana bilo koje površine u takvoj zgradi.

Nije potrebno imati certifikat ako se prodaje zgrada koja je ukupnom korisnom površinom manja od 50 m2, a to su u pravilu kiosci i slične manje građevine.

Certifikat nije potreban niti za garaže, staklenike, industrijske i poljoprivredne radionice (štale). Hrvatsko je zakonodavstvo u prijelaznom periodu propisivalo da se stanovi površinom manji od 50 m2 mogu prodavati i bez certifikata, no zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstava s europskim takva odredba morala se izmjeniti.

KAZNENE ODREDBE VEZANE ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NEKRETNINA?

Članak 171. Zakona o građenju (NN 153/13)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kao vlasnik zgrade ako:
1. ne pribavi energetski certifikat zgrade ili njezina posebnog dijela prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing (čl. 24. stavak 2. podstavak 1.)
2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga ne preda energetski certifikat ili njegovu fotokopiju (čl. 24. stavak 2. podstavak 2.)
3. u oglasima za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing koji se objavljuje u medijima ne izrazi energetsko svojstvo zgrade ili njezina posebnog dijela (čl. 24. stavak 2. podstavak 4.)
4. javno ne izloži energetski certifikat zgrade za koju je izlaganje energetskog certifikata propisano ovim Zakonom (čl. 25. stavci 1. i 2.).
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se vlasnik zgrade fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ako u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup koji se objavljuje u medijima ne navede energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (čl.24. stavak 4.).
(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se ovlašteni posrednik u prometu nekretnina fizička osoba za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka.

U suradnji s ovlaštenim energetskim certifikatorima NAJPOVOLJNIJE vršimo energetski pregled nekretnina i izradu energetskih certifikata BEZ OBVEZE potpisivanje ekskluzivnog ugovora o posredovanju!

LIDER NEKRETNINE d.o.o.
Erazma Barčića 15, Rijeka
Tel.:051/211-800
Mob.:091/1324-033
E-mail: info@lider.hr
Web: www.lider.hr